ROT-avdrag

ROT & RUT-avdraget

 

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Höjt rutavdrag för personer under 65 år

 

Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

 

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:

  • De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
  • De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

 

Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

 

Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

 

Läs mer på: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html